Vízkutatás, vízkeresés kútfúrás előtt

Bükk hegységben, Tard település.

Egy engedélyezési és kiviteli tervvel kerestek meg, hogy vállaljam el a tervben szereplő kút fúrását.

A terv több hibát is tartalmazott:

- A tervnek egyes részeit, hivatkozott ábráit nem kaptam meg.
- A terv többet foglalkozik a minták bezacskózásának metódusával, mint az építendő kúttal.
- A kapott kútterv a kútra vonatkozó engedélyezési és kiviteli terv lenne, de végtelenül leegyszerűsített módon.
- Vízbeszerzési terv nem készült. A vízbeszerzésre egyetlen mondat utal, az is javaslatként került leírásra. Ez egy kiviteli tervnél elfogadhatatlan.
- Semmiféle előzetes vizsgálatra (próbafúrás, felszíni geofizikai vizsgálat stb.) nem utal a tervező, így az adatai csak feltételesek lehetnek.
- Nem volt indokolt előttem a száraz fúrással történő mélyítés sem. A száraz fúrást semmi nem indokolta, sőt a leírt rétegek épp az öblítéses fúrást    indokolták.
- A tervben 140/125 KM-PVC szerepel, mint béléscső. A KM-PVC csövet korábban gerincvezetékek nyomócsöveiként használtuk. Ilyen cső a kereskedelemben nem létezik. A gyártó csak külön rendelésre gyárt, de ahhoz túlságosan nagy mennyiséget kell rendelni. Ettől már lényegesen korszerűbb béléscsöveket használunk.
- A tervező nem végzett az adott vízkivételhez tartozó áramlási sebesség számítást sem, mely a kút beáramlási viszonyai miatt, a leírt szűrőzött rétegekre elengedhetetlen egy kiviteli tervből.
- Mosolygásra adott okot a tervben szereplő szivattyú paraméterei is. A tervezőnek fogalma sem volt egy kútban használatos szivattyúról és azok paramétereiről.
- Az öntözéshez és a lovak itatásához szükséges vízmennyiség a tervben szereplő kút talpmélysége (-20 m) - előzetes véleményem szerint - kicsi.

A kút egy Bükkalján lévő településen lévő lovarda lovainak itatását és a csatolt ültetvény öntözését kívánja szolgálni.

Kútfúrás előtt a kút tervezőjével egyeztetést javasoltam és a szükséges módosítások elvégzését kértem volna. A találkozóra nem került sor.
 
Mivel előzetes vizsgálat nem volt, így végeztem több elektromos szondázást, feltárandó a terület vízbeszerzési adottságait.
 
Az egyik mérési vonal a bejárati kaputól a belső udvar felé történt, a domb irányába. A mérést kiterjesztettem a műút ellentétes oldalára is a zöld sávra, hogy átfogó képet kapjak a földtani adottságokról.

Kútfúrás, vízkeresés Általános szelvény - kútfúrás

A topográfiai adatokat a szelvényen nem tüntettem fel.
 
A szelvényen látszik, hogy a bejárati kapuhoz közel eső terület, a szelvényen 40-53 m közötti környezet a legalkalmasabb a kút fúrására.
Korábban ettől a ponttól a tulajdonos elzárkózott, így a kutat a szelvényen a 80 m-es pont környezetében javasoltam megépíteni.
 
A javasolt ponton végzett vertikális szelvény az alábbiakról ad információt.

Kútfúró, kútfúrás Kút helye - Kútfúrás - RMS: 0,7 %, Kútfúró, Kúttervezés, vízadó réteg. Vízkeresés és kútfúrás Borsod megyében

Víznyerésre alkalmas réteg 18 m-től 36 m-ig található, mely – korábbi fúrásainkból ismert – folyósodásra rendkívül érzékeny, közel azonos szemcse nagyságú finom homok. Tehát a tervben szereplő 20 m-es talpmélységű kút alkalmatlan lett volna a szükséges vízkivételre.
A finom homok szivárgási tényezője várhatóan: k=2x10(-4-en) m/s.
A kút talpmélységét 40 m-re javasoltam kialakítani, 3 m homokfogóval, 15 m szűrözött szakasszal.
A szűrözött szakasz hossza biztosítja – természetesen számítást igényel – , hogy a beáramlási sebesség ne lépje túl a kritikus sebességet.

40 m-es kút esetén a maximális leszívás (-5 m nyugalmi vízszintnél), az agyagleszakadási tényezőt figyelembe véve,  azaz az üzemi vízszint 18-20 m lehet, ellenkező esetben a kút környezetében káros áramlások, csatornázás alakulhat ki, mely végzetes lehet a kútra nézve.
Az építendő csőkút talpmélysége – 40 m,  béléscső 125 mm/4,8 mm PVC.

A kútban a nyugalmi vízszint –4 - -6 m között várható.

Vissza

Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

 .