Kútfúrás helyének kitűzése, vízkeresés Pest megye

Pest megye, Tura, külterületi ingatlanon geofizikai mérést, vízkeresést végeztünk vízkút létesítésének céljából.
A tulajdonos a 17 ha gyümölcsöst egyetlen kútból kitermelt vízmennyiségével kívánja öntözni.
A geoelektromos mérést – a tulajdonos kérésére - a terület DK-i sarka környékére terjesztettük ki.
A telek környezete K-i, DK-i irányban enyhén lejt.
A mérés kiértékeléséből a következő adatokat ismertük meg.
Kútfúrás, kútfúró Miskolc Általános szelvény a mérési vonal mentén - kútfúrás. Vízkeresés.

A területre a felső homok, agyag, aleurit, kavics, összevontan folyóvízi üledék alatt csökkent folyóvízi-mocsári sorozat, közte homok, finom homok, aleurit, esetleg szenes agyag, márga földtani környezet jellemző.
Az agyag rétegváltásaiban megjelenő változó vastagságú homok, finom homok, aleurit alkalmas vízadó kút kialakítására.
A felső homokos agyag között (1,8 m – 4,8 m között) várhatóan megjelenő erősen koptató hatású és folyamatosan hulló kavicsos, görgeteges konglomerátum nehezítheti a fúrást.
A rétegváltásokban megjelenő homok, aleurit rétegek lencsés, de nagy kiterjedésűek.
A lencsék között az átjárás biztosított.
A fellelhető adatok alapján a telek környezetében a felszín alatti víznívó a felszín alatt 10 m körül található.

A mérés és a feldolgozás alkalmával a talajban a víznívót 4,2-6,2 m-nél észleltük.

Kútfúrás, vízadó réteg felismerése Mért és modellezett adatok, RMS: 1,87 %  - kútfúrás Borsod Heves Nógrád Pest megye, vízkeresés

A fajlagos ellenállás alapján modellezett rétegsor vízzel telített agyag, aleurit és homok jelenlétét mutatja.
A jelenlévő szemcsés kőzetek, mint homok szemcsemérete közel azonos, így talajtörésre, folyósodásra érzékenyek.
A talajfolyósodásra leginkább hajlamos talajok a fiatal, üledékes, homokos vagy löszös talajok, amelyek vízzel teltek. A talajszemcsék közötti távolság és a közöttük elhelyezkedő víz mennyiségétől függően a laza szemcsés homok a felső talaj-összlet nyomása, vagy rezgés hatására folyósodik, elveszti szilárdságát és folyadék módjára kezd viselkedni.

Vízkút kitűzése, kútfúrás, kutfuro Fajlagos ellenállás modell összevontan, RMS: 2,14 % - vízkút helyének kitűzése

Az összevont modell alapján a 6,34 m alatt telített vízadó rétegekre lehet számítani, melyre a vízadó kutat lehet építeni.

Az új kút a telek K-i felében, az általános szelvényen a 100 m-től a 140 m-ig építhető optimálisan.

A víz utánpótlása biztosított, az új kút – szakszerű beüzemelés után - várhatóan a kívánt vízhozamot fogja biztosítani.
A vízhozam csak becsléssel közelíthető.

Kútfúró. Kútfúrás ára. Kút helye., vízkeresés Szelvény a tervezett kúttal, RMS: 2,2 % - kút helyének kijelölése - vízkeresés, kútfúró, kútfúrás

A fenti szelvényen látható, hogy nagy fajlagos ellenállású réteget észleltünk - 77,7 m-től, melyet márga, vagy kristályos agyag, esetleg mészkő formációként azonosíthatunk.
A kutat a kívánt vízhozam elérése érdekében – teljesen kihasználva a felső vízadó rétegeket – a víz leadásra kevésbé képes, víztelen rétegig javasoltuk megépíteni.
Az építendő csőkút javasolt talpmélysége – 77,7 m, béléscső 125 mm/5,0 mm, szűrő: 21-24 m hosszan, réselt szűrő.

A kútban a nyugalmi vízszint –6 m - -7 m között várható.

Az üzemi vízszint 77,7 m talpmélységű kút esetén, az agyagleszakadási és csatornázási tényezőt figyelembe véve, maximum -40 m lehet (-7 m nyugalmi vízszintnél).


Vissza
Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

 .