Kútfúrás

Mért és modellezett adatok, vízkutatás, vízkeresés

Heves megye, Gyöngyös mellet Gyöngyöspata település

Vertikális elektromos szondázás kiértékelése az EarthImager 1D szoftverrel. Műszer: SuperSting R8.

Elmondom, hogy mi látható az alábbi képen. Próbálom a lehető legegyszerűbben elmondani, de senki ne rohanjon a vonat alá, ha nem érti.

Kútfúrás, vízkút helyének kijelölése, kútfúró Borsod Heves Nógrád Pest megyeFajlagos ellenállás rétegződés - Kútfúrás - Kút helyének kitűzése - vízkút helyének kijelölése. Vízkeresés Heves megye, Gyöngyös.

A szondapárokat elhelyeztük egymástól meghatározott távolságra. Ebből egy szondapár a talajba betáplált és mért áramot szolgálja, a másik szondapár - melyeket változó távolságokra helyeztünk el - mértük a feszültséget.

Megjegyzem: azonos elektródapár távolságoknál a frekvencia változtatásával is kiterjeszthetjük a felszín alatti félteret, így a mélységet is.

Ebből meghatározható az ellenállás. A szoftver az elektródák elhelyezéséből kiszámolja a mélyben fekvő rétegek fajlagos ellenállását.

A kőzetek fajlagos ellenállása nagy. A vezetőképességet a bennük lévő víztartalom adja.

Mivel a víztartalom a kőzet porozitásárától függ, így meghatározhatjuk a felszín alatti rétegződést.

A legkisebb fajlagos ellenállása általában az agyagnak van.
Hogy is van ez? Hiszen az agyag vízzáró.
Az agyag-ásvány víz hatására megduzzad - ettől lesz vízzáró.

Az agyag magas víztartalmát gravitációs úton nem lehet eltávolítani, azaz az agyagba fúrt kútból nem lehet vizet nyerni.
Megjegyzem: lehet agyagból is vizet kinyerni kúttal, de most nem magyarázom el hogyan.

Tekintsük meg a jobb oldali réteg modellt.

A felső három méterben a humusz alatt agyag található. 3 méter és 9 méter között alacsonyabb víztartalmú 40-42 Ohmm fajlagos ellenállású réteget látunk. Ez töredezett andezit-tufa réteg, melynek töredezettsége folytán némi víztartalommal bír. Erre épültek a környezetben lévő ásott kutak.

12 m - 23,2 m között agyagréteg van, mely az előbbiekben ismertetett módon vízzáró, de - magas víztartalma miatt - alacsony a fajlagos ellenállása - 7,8 Ohmm.

23,2 m alatt 21,7 Ohmm fajlagos ellenállású réteg látható. Ez már vízzel telített durva homok, melyre víznyerő kutat lehetett építeni.

Gyöngyöspatán - ahol a mérés és a kút is elkészült - nem sok fúrt kutat lehet építeni, az ásott kutak se működnek folyamatosan, de ennek a kútnak a helyét tökéletesen sikerült kijelölni.

Most jön a legérdekesebb.
A kútfúrás és a szakszerű beüzemelés után a - 36 m-es talpmélységű - kút 60 liter/perc folyamatos vízhozamot biztosított, melynek 75 százalékára került beállításra, azaz 45 liter/perc folyamatos vízhozamra.

Ez még engem is meglepett.


 Vissza

Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

 .