Kútfúrás

Bemutatkozás

Garai István geológus mérnök vagyok.

Kútfúrás Grarai István geológus mérnök


 • 1983 évben végeztem a Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc) Műszaki Földtudományi szakán
 • Az egyetem elvégzése után a Magyar Állami Földtani Intézetnél, majd egy tervező vállalatnál szereztem alapvető gyakorlatot
 • 1985 óta több szakirányú cég tulajdonosa, vezetője és egyéni vállalkozó vagyok
 • Több - az építőiparhoz kapcsolódó - újításom és találmányom van, melyeket - szerte a világban - hasznosítanak
 • Szakszerűség, pontosság, garancia
  Ha valamit csinálsz, azt csináld a legjobban, vagy ne csináld.

  101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

  a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

  A kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával összefüggő személyi, képesítési követelményei és egyéb feltételei

  13. §
  (2) Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását és javítását - az végezheti, aki az Országos Képzési
  Jegyzékben, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
  és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott vízkútfúró szakképesítési
  körnek megfelelő, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel, valamint a bányafelügyelet által kiadott, a
  vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelést tanúsító igazolással
  rendelkezik.

  (3) 100 m-nél mélyebb talpmélységű kút, továbbá közüzemi vízellátást szolgáló kút kivitelezése
  geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus mérnök vagy hidrogeológus, hidrogeológus mérnök, vagy
  azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelete mellett végezhető.

  (4) A kút kivitelezésének részét képező feltáró fúrásokban, illetve kutakban mélyfúrás-geofizikai,
  illetve kútvizsgálati mérések geológus mérnök, geofizikus, geofizikus-mérnök, hidrogeológus mérnök, vagy
  ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember közreműködésével végezhetők.

  (5) Mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérések kiértékelését, az összefoglaló szakvéleményt
  kizárólag geofizikus, geofizikus mérnök, geológus, geológus mérnök, hidrogeológus vagy hidrogeológus
  mérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember készíthet. A vizsgálat
  jóváhagyását csak legalább ötéves mélyfúrás-geofizikai gyakorlattal rendelkező szakember végezheti el.

  (6) A vízföldtani naplót legalább ötéves felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási gyakorlattal rendelkező
  geológus, geológus mérnök, hidrogeológus vagy hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékű
  szakképesítéssel rendelkező szakember készíthet.

  Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

   .