Esztergom. Vízkeresés, vízkutatás. Kútfúrás

Esztergom, Juhász József u. ... sz., hrsz: ... sz. alatti ingatlanon geofizikai mérést végeztem vízkút létesítésének céljából.
A kút vizét a tulajdonos kisebb öntözésre és az építendő épület ellátására kívánja használni.

A telken már készült kettő fúrás 20 m talpmélységgel, melyek nem vezettek eredményre, elakadtak.
A telken van egy 6-7 m talpmélységű ásott kút, melynek sem a vízminősége, sem a mennyisége nem kielégítő.

A vízkutatás célja egy új, elegendő vízhozamú, homokmentesen üzemelő kút kitűzése, talpmélysége, szerkezetének meghatározása volt, amennyiben ez lehetséges.

A tulajdonos olyan vízkutat kíván építtetni, melynek vizére a felszíni szennyeződések kevésbé érzékenyek.
A telek a Pilis Esztergom andezitvulkáni kúpja alatt, annak É-i lejtőjén fekszik.
A vízadó rétegek betáplálási területe alacsony mértékű.

A területet a felső lösz, proluviális-deluviális üledékek, szögletes lejtőképződmények alatt durva-finom-szemű homokkő, alsó részén finomhomokkő-agyag; felső részén meszes finom-homokos aleurit betelepülések, valamint vékonyréteges-lemezes, bitumenes dolomit és mészkő, rétegvulkáni andezit, andezit-piroklasztit; andezittelér rétegek jellemzik.

Kútfúrás Esztergom

A felszín alatti víz mélysége – a meglévő adatok szerint – a felszín alatt 18, ill. 20 m alatt helyezkedik el.

Talajvíz szintje, vízkeresés


A telek természetes potenciálja:

KútfúrásA természetes potenciál térkép elhelyezkedése a telken. 100 m(x) x 100 m(y)
Google térkép szerint méretarányos a területen való elhelyezés.

Vízkeresés, kút helyének kitűzéseA természetes potenciál eloszlása a felszín alatt -25 m.
A kék színtől eltérő területek is víznyerés szempontjából - más paraméterekkel – sem megfelelőek, egy vízkút létesítésének optimális helye a sötétebb kékkel jelzett terület(ek).

kútfúrás, kút szerkezeteA 50 m talpmélységű kút szerkezete és összevont rétegek. RMS: 1,2 %.

Az általános szelvényen látszik, hogy a felszín közelében
20 m-ig összevont üledékek, lejtőlábi törmelékek, agyag, homokos agyag található. Ennek felső zónájára települt a meglévő ásott kút is. 20-25 m között már elérhető a korábban képződött finomhomokkő-agyag, kékesszürke aleurolit. 25 m alatt már elérhető az aleurolit rétegváltásaiban lévő aleurit, finomhomok, aprókavics rétegek. Vízvételre az ebben a kőzetben lévő szemcsés rétegek alkalmasak, azonban minél több rétegváltásban lévő homok rétegeket érünk el, annál magasabb vízhozam érhető el.

Az 50 m talpmélységű kút vizére a felszíni szennyeződések és az időjárás változásai kevésbé érzékenyek.

A vízvételre alkalmas rétegek a telek alsó területén és környezetében fellelhetőek 20-28 m alatt.
A kimutatott rétegek víztartalomban gazdagok, az erre telepített kút – várhatóan - az elvárásoknak megfelelő hozamot biztosít.

A telek sötétebb kékkel jelzett területe vízkivétel szempontjából megfelelő. Egy új vízkút az ábrán – sötétkékkel - jelölt helye(ke)n, 50 m talpmélységgel építhető optimálisan.

A kinyerhető víz hozamára és minőségére az időjárási körülmények kevésbé lesznek befolyással, azonban nagyobb vízhozam felhasználásakor – várhatóan - pufferelésre lehet szükség.
A jelenlévő szemcsés kőzetek - mint finom homok - szemcsemérete közel azonos, így talajtörésre, folyósodásra érzékenyek lehetnek.

A furat száraz-fúrási technológiával nem mélyíthető.

Az építendő csőkút javasolt talpmélysége – 50 m, béléscső 125 mm/4,3-4,8 mm, szűrő: 40-49 m között - 9 m hosszon réselt szűrő.

A mérés során a felszín alatti víznívót 24-25 m között észleltük.

A kútban lévő nyugalmi vízszint -18 - -25 m között várható.

A szűrözött szakaszra bármilyen anyagot, pl. gotextíliát tekerni tilos.

Az üzemi vízszint 50 m talpmélységű kút esetén, az agyagleszakadási és csatornázási tényezőt figyelembe véve, maximum –33- -39 m lehet (-22 m nyugalmi vízszintnél).

A fúrás során 100 % -os beválást volt tapasztalható. A beüzemelés után a kút folyamatos 38 liter/perc vízhozamot biztosított.

Vissza

Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

 .