Vízkút helyének műszeres kitűzése, vízkeresés

A felszín alatti szemcsés kőzetek, rétegek szemnagysága, pórus-térfogata, vízleadó képessége, lencsésedése - akár - méterről-méterre változik.
Nem mindegy, hogy a telkén belül hová kerül a vízkút.

A kút készítését - minden esetben - előzze meg a felszín alatti vízkeresés, a vízadó rétegek megismerése és fúrási pont kitűzése.

Ismerős lehet - amikor a kút fúrására árajánlatot kér és a kútfúró válasza az: - "ha van víz sokba kerül, a nincs víz még többe kerül".
Az ismert választ kissé átalakítottam - hiszen - ha elvégeztet egy eredménytelen (nincs víz) munkát, akkor az a meddő lyuk sokkal többe kerül.

A kútfúrás első és legfontosabb lépése a fúrási pont kijelölése és a vízadó rétegek meghatározása.

Mielőtt kutat fúratna, győződjön meg arról, hogy a telkén hol és milyen mélységben található kitermelhető víz,
valamint ehhez a vízadó réteghez milyen talpmélységű kutat kell készíteni.

Ismerje meg, hogy a telkén melyik a legoptimálisabb pont kút fúrására, hogy a vízkút az Ön vízigényét biztosítani tudja.

Válasszon megbízható kutatási felkészültséggel, ismeretekkel, tudással rendelkező szakembert, aki műszerrel kitűzi a fúrás pontos helyét.
Most megtalálta - Garai István geológus mérnök vagyok.

A kútfúrás évtizedekre szóló beruházás. Ne bízza a véletlenre. 

A vertikális és a horizontális szondázás pontossága a kutató-, vagy keresőfúrással egyenértékű, azonban az ára csak töredéke a fúrás árának.

Kútfúrás előkészítése, vízkeresés 

Helyszíni szemle

A helyszíni szemle előtt földtani térképeken és a fúrási adatokból megállapítjuk, hogy a terület milyen földtani egységbe tartozik.
A helyszíni szemle során felmérjük a terület adottságait, morfológiáját, növényzetét, megállapítjuk, hogy a terület adottságai gazdaságosan kitermelhető vízadó kút építésére alkalmas, vagy sem.

Geoelektromos szelvényezés , vízkeresés

A felszín alatti rétegek más-más fizikai állandókkal rendelkeznek.
A geoelektromos szelvényezés során a felszínen megmérhetjük a mélyben lévő kőzetek, rétegek eltérő geoelektromos tulajdonságait, a vezetőképességét, a rétegek fajlagos ellenállását.
Képalkotó rendszerünkkel vízadó réteg térkép készül a szelvényezés függőleges metszetében.

A fajlagos ellenállás jellemző a felszín alatti rétegek tulajdonságaira, a víztartalomra stb.

A vízkeresés vizsgálattal a rétegeket elkülöníthetjük és következtethetünk a felszín alatti víztartalomra és a vizet tartalmazó rétegek tulajdonságaira (agyag, homok stb).
Megállapíthatjuk a rétegek mélységét is, ezáltal pontos képet kapunk a nyereségesen kitermelhető felszín alatti vizekről, legyen az talajvíz, vagy rétegvíz és – amennyiben ez lehetséges, még a kútfúrás előtt - kitűzzük a fúrás optimális helyét.
A vízadó rétegek ismeretében a létesítendő kút helyét, talpmélységét, szűrőzött szakaszait pontosan meghatározhatjuk.

- A rétegződés és a víztartalmú réteg nagy pontossággal meghatározható, kimutatható, amennyiben ez elérhető mélységben fellelhető.
- A kútfúrás helye pontosan kijelölhető.
- Meghatározható a szükséges és elegendő fúrási (esetleg ásási) mélység.
- Elkerülhető a felesleges költségekkel járó túlfúrás, béléscsövezés.
- Kijelölhetők a szűrőzési szakaszok, meggátolva a kút hibás szűrőzése miatti homokolását, vagy vízhozamának csökkenését.
- A geoelektromos szelvényezés után pontosan kiszámítható a beruházás költsége.

Vertikális elektromos szondázás

A felszíni egyenáramú mérésekkel a különböző fajlagos ellenállású
kőzetek elhelyezkedését vizsgáljuk.
Két tápelektródán (AB) áramot juttatunk a Földbe, a kialakult potenciálkülönbséget két elektródán mérjük (MN).

Kútfúrás kutfuras vízkút helyének kijelölése, kútfúrásA kőzetalkotó ásványok fajlagos ellenállása magas.
Az elektromos vezetést elsősorban a kis pórustérfogatú kőzetek felületén koncentrálódó kötött víz (agyag) és a pórusokat kitöltő (homok, kavics - szemcsés kőzetek) szabad víztartalom befolyásolja.

Az AB távolság növelésével egyre mélyebb rétegekbe hatol az áram, így a mélyebben fekvő rétegekről is tudomást szerzünk.

kútfúrás miskolc

A mérési adatokból kiszámíthatjuk a felszín alatti rétegek fajlagos ellenállását, melyből megállapíthatjuk a felszín alatti kőzetek tulajdonságát, víztartalmát stb., mely információk a kútfúrás, kútépítés eredményességét biztosítják.

Vertikális elektromos szondázás (VESZ) során felállíthatjuk a felszín alatti rétegek modelljét, mely alkalmas:
- A fajlagos ellenállás függőleges irányú változásának kimutatására
- Kőzettípusok és rétegvastagságok meghatározása
- Talajvíztükör meghatározása
- Vízzáró és víztároló rétegek kimutatása, elkülönítése
- Vízkutatás
- Vízkút talpmélységének meghatározása
- A fúrási pont kitűzése -  mielőtt a kútépítés munkálatai elkezdődnek


kútfúrás házilag kútfúró Miskolc kutfúrás

Több elektródás rendszer

A 2D szelvényezés lényegileg azonos a VESZ méréssel.
A különbség: egyszerre több elektródát helyezünk ki egy kábelre.
A mérésbe bevonni kívánt elektródákat egy központi számítógép kezeli. Így az összes lehetséges kombinációban történik mérés.
A mérés eredményét úgy lehet elképzelni, mintha pár méterenként végeztünk volna szondázást.

kútfúróA módszer előnye: rétegszelvényt ad eredményül, valamint gyors és hatékony.

Kattintson az alábbi képekre
és a képekhez tartozó - rövidített - esetleírásokat olvashat

Kútfúró - kútfúrás Miskolc

kútkitűzés kútfúró vízkeresés kútfúrás kutfuras ára árak engedély kútfúró Miskolc vízkutatás Kútfúrás engedély kútfúró Miskolc borsod heves nógrád Pest megye kutfuro kútfúrás ára ár árak kútfúró kút helyének kijelölése kút kijelölése tervezése kútfúró kút tisztítás házilag kútfurás kútfúró miskolc A geoelektromos vizsgálat használható:

- Területek földtani és vízföldtani kutatásához, megismeréséhez
- A kőzetrétegek felszín alatti elhelyezkedésének megismerése
- Régészeti kutatásokhoz
- Vízbázisok lehatárolásához, kijelöléséhez
- Kőzettípusok, vízadó, víztartó rétegek kiterjedésének meghatározásához
- Vízkutatás - a kúttervezés és a fúrási munkálatokat megelőzően
- A kútfúrás pontos helyének kijelölése
Két fontos tanács kútfúrás előtt
Kútfúrás védőtávolsága

Kút védőtávolsága

Az ábrán látható, hogy az üzemelő vízkút a talajvíz "sík" felszínét átalakítja.

A szivattyúzás során egy depressziós tölcsér, leszívási görbe alakul ki.
A leszívási görbe a víztartó kőzet áteresztő képességétől függ. A leszívási görbe határozza meg a kút távhatását.

A vízkút használata, szivattyúzása során vízkivétel, azaz anyagkivétel történik ezért a kút környezetében süllyedések, süllyedés-különbségek keletkeznek, mely az épületre káros hatással lehet.

A kút távolhatása kiszámolható. Kérjük meg a kútfúró mestert, hogy ezen számítást végezze el.
Körültekintőek legyünk és tartsuk be a számítás eredménye szerinti védőtávolságot az épülettől, háztól.

A kútfúrás helyét - az adottságokat is figyelembe véve - úgy határozzuk meg, hogy az építmények a leszívási tölcséren kívül legyenek.

Kútfúrás helyéhez válasszuk a vízadó réteg legjobb, legértékesebb pontját

A felszín alatti rétegek nem homogének. Szemszerkezetük, áteresztő, vízleadó képességük méterről méterre változik.
Az üledékes kőzetekre fúrt kutak hozamát nagy mértékben meghatározza a kútfúrás helyének pontos kijelölése.

Ne fúrassunk kutat az altalaj, a víztartó és vízadó rétegek és a lehetséges vízhozamok megismerése nélkül.

Példákkal tudom igazolni, hogy sík területen egymástól 40-50 méterre lévő három szomszéd kútja közül kettő "közel" meddő, még a két meddő kút mellett lévő - az előzőekkel azonos talpmélységű - vízkút 60 liter/perc feletti teljesítményű.
A két meddő kút, azaz a kutak helyét a tulajdonosok és a kútfúró mesterek a véletlenre bízták.

A magas hozamú kút pontos helyét kijelöltem.

Ön se bízza a véletlenre!

Sziklás környezetben is megtalálhatóak a kőzetek vízzel telített repedezett zónái, repedések hálózata, melyekre vízkivételi kút építhető.

Vízkeresés
Kútfúrás, kútfúró, kút helyének kijelölése, kútkitűzés A fenti képen egy vertikális elektromos szondázás (VESz) kiértékelését és a létesítendő vízadó kút kijelölését mutatom be.

A mérés és a kiértékelés pontossága 0,6 hibaszázalék, azaz rendkívül pontos érték.

A vízzel telített homok fajlagos ellenállása ebben az esetben 25-40 Ohmm.

A felső 3,5 m-ig vegyes rétegeket találunk, úgy, mint homokos agyag, agyag és száraz görgeteg, kavics.
3,5 m - 7,5 m között vízzáró agyag települt (sötét kék).
Alatta 10,5 m-ig megjelenik a vízzel telített homok, azonban ennek a rétegnek a víztartalma az évszakok változásaira rendkívül érzékeny.
10,5 m és 18,5 m között egy nagy fajlagos ellenállású kőzetet észleltünk (rózsaszín), melyet rétegvulkáni (andezit, andezittufa) képződményként azonosítottunk.
Ez alatt található 35,8 m-ig az a homok formáció (libafos-zöld), melyre jó vízhozamú vízadó kút telepítése lehetséges.
36 m alatt már újra vulkáni kőzet települt.

A kutat - ennek megfelelően - 36 m-es talpmélységgel határoztam meg.
A szűrőzött szakaszt és a homokfogót, a kút szerkezetét is eszerint alakítottuk ki.

A későbbi kútfúrás során centiméter pontossággal azonosak voltak a rétegek és vastagságuk a mérés és a kiértékelés adataival.
Túlfúrásra, vagy mélyebb talpmélységre sem került sor.

Korábban a tulajdonos két kútfúrótól kért ajánlatot.
- Egyik nem vállalta a munkát, mondván "... ezen a területen nincs víz ...".
- A másik kútfúró azt mondta, hogy "... legalább 50-60 m-t kell fúrni, de ha nincs víz akkor is fizetni kell ...".

Ezután kért fel a tulajdonos a vizsgálatra azzal, ha elérhető mélységben nincs víz, akkor legalább biztosan tudni fogja.

A mérés és kiértékelés után megbízott a kút építési munkáival is.

A kútépítés ideje alatt a tulajdonos teljes bizalmát élveztem.
Úgy állapodtunk meg, hogy amennyiben nincs legalább 15 liter/perc folyamatos vízhozam, úgy nem kérek sem a munkáért, sem a költségekért egyetlen forintot sem.
Biztos voltam az eredményben.

A kút 48 liter/perc folyamatos vízhozamot biztosít, melyet 30 liter/percre korlátoztam a megrendelővel egyetértve.

A tulajdonos teljesen elégedett volt a bekerülési költség pontosságával és a kút jó vízhozamával.

Ez 2016 évben történt. Amikor írom ezeket a sorokat kaptam egy csomagot tőle és a feleségétől karácsonyi ajándékként. Nagyon jólesett.


Az elektromos szondázás, vízkeresés pontossága a kutató, vagy keresőfúrással egyenértékű, azonban az ára csak töredéke egy fúrás árának.

Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

 .